paczkomaty inpost

Paczkomaty Inpost Choszczno

zachodniopomorskie

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich napisanie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny nada im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a jeszcze bankomatów czy mlekomatów. Obecnie będące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Drawsko Pomorskie

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą zawierać problemy. W szczególności dotkną one spółki Integer.pl, jaka stanowi właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to cele budowlane. Aby je dać, trzeba pamiętać pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeśli jednak zamknięty w nim wniosek został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny oraz nowe wojewódzkie sądy administracyjne, więc z pewnością uwolniło się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to dopiero urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do rzucania również do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się ale z ostatnim poglądem. Inni mówią, że niezbędne są zmiany, bo reguła nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowoczesnych metody

smart allegro
smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten określił, że paczkomat umieszczono w sąsiedztwie chodnika, na gruncie przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami swego planu zagospodarowania dużego i tekstów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z faktami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma prawnej definicji paczkomatu. Brak istnieje także przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny spełniać tego gatunku urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych wówczas nie są prace budowlane. Nie cierpiał to celu uzyskania opinii o przyjęciu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był zadowolony takim biegiem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A oczywiście potrzeba doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w sądzie z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Prawo nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie celu w ustalonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może działać usytuowania konstrukcji, jaka została wykonana poza miejscem budowy, co może działać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy lub same paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd same w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy znać ich podanie oraz położenie na placu z ewentualnym wykonaniem takich przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do ruchu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami angażowałby się już WSA w Warszawie. W sądzie z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że to co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, widać nie nadążać za zamieniającą się rzeczywistością, technologiami, a jeszcze potrzebami inwestycyjnymi. A nie znaczy to, że nowoczesne strategie aktywności budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez powodu bowiem definiuje pewne wzięcia w możliwość na tyle pełen i uniwersalny, aby mimo obracającej się rzeczywistości, nadal mogły one odnaleźć odpowiednie wykorzystanie do niedawnych przejawów prace budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na sprawę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem wzrost i rozwój cywilizacyjny pokazuje, że nie odda się zamknąć wszystkiego w samym katalogu. – Za chwilę pokaże się, że jesteśmy coś nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym stanowić zatem wskazane przesłanki, na jakimś poziomie ogólności, ale z innej strony na tyle jasne, żeby nie było pasztetów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on punkty na pozostawione do czasowego brania w stanie gorszym z ich moce technicznej, przewidziane do przejścia w tamte pomieszczenie czy do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat mieści się w obecnej kolejnej grupie. Też z kluczowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te inne, gdy mają być dłużej, chcą uzyskania dania na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do roli są dobre z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie przedmioty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie stanowi je warunek uzyskania dania na platformę, i dobrze. Obiekty te oczywiście są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w obecnym poziomie. Fakt, że stały zbudowane w pozostałym znaczeniu i tylko przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na polskiej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Kilka inne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których występuje przepis ze względu na bliskie gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, właśnie też większe. Żeby naprawdę nie było, toż w istocie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to narzędzie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest urządzeniem technicznym, które nie jest montowane w ustalonym miejscu, lecz tworzone w fabryce. Stanowi on sprowadzany na znaczenie jako gotowa funkcjonalna całość, która do leczenia wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się a z indywidualnych tego gatunku urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę wyłącznie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, więc mocna żeby go porównać po prostu ze dużym gabarytowo meblem. To ciekawe porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w danym miejscu jako procesu budowlanego. Jeśli a ten pomysł nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny oraz nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Znaczyłoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w kontakcie do każdego urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w danym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Drawsko Pomorskie

0 0 votes
Czy polecasz
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments